Het kasteel2018-02-06T17:22:42+00:00

Het kasteel

Klepperende ooievaars, eeuwenoude muren begroeid met muurvarens, een vlinderrijke hoogstamboomgaard, indrukwekkende monumentale bomen, een over het water scherende ijsvogel. Het kasteel en de rest van de buitenplaats herbergen allerlei soorten planten en dieren. Natuur en cultuur zijn hier nauw met elkaar verweven.

Onderdelen

Vanaf de Langbroekerdijk leidt een romantische toegangsdreef naar kasteel Sterkenburg en de daarbij gelegen gebouwen, zoals het koetshuis en de tuinmanswoning. Vanaf de dreef zie je aan de oostkant de duiventoren liggen, daterend uit 1862 en thans een Rijksmonument.
Aan de westzijde van de toegangsdreef doemt achter de bomen, die zich spiegelen in een brede watergang, het kasteel op. Het monumentale gebouw is omringd door een slotgracht en een kasteelweide.
Ten (zuid)westen van het kasteel liggen een grasland (de Ooievaarsweide), een vijver, een boomgaard en een historische moestuin.

De ooievaarsweide en de vijver

De Ooievaarsweide is vernoemd naar de hoge paal met ooievaarsnest. Inderdaad ‘wonen’ er ooievaars op Sterkenburg, maar niet in het voor hen gemaakte ooievaarsnest maar in de top van een oude eikenboom. Langs de Ooievaarsweide liggen enkele hoogopgaande bomenrijen (vooral zomereik); in de weide staan solitaire eiken, haagbeuken en enkele fruitbomen. De weide is relatief arm aan kruiden, maar in de herfst kunnen er (vooral onder de eiken) veel soorten paddenstoelen worden aangetroffen.

De vijver dateert uit de 18e eeuw, maar heeft zijn huidige vorm sinds ongeveer 1925. Aan de zuidoever groeien oude bomen, waarvan er een aantal al medio 19e eeuw zijn geplant. Er staan onder meer verscheidene indrukwekende moerascipressen, een linde en een plataan.
In de vijver groeien soorten zoals kikkerbeet, waterlelie en gewoon sterrenkroos. Sterrenkroos is van belang als schuilplaats voor allerlei dieren als waterwantsen, waterkevers en kleine vissen.
Verder worden er in de wateren rondom het kasteel regelmatig ringslangen waargenomen, evenals de kleine watersalamander, bruine kikker, groene kikker en gewone pad.

Boomgaard en moestuin

De historische boomgaard bestaat uit hoogstambomen van oude fruitrassen. Er groeien appelbomen, perenbomen, notenbomen en pruimenbomen (waaronder een zeldzame zwijnenkeutelpeer). Elk jaar levert de boomgaard een aanzienlijke hoeveelheid vruchten op, die wordt aangewend voor de productie van (biologische) appelsap en jam. Bij herplant van bomen worden zoveel mogelijk oude rassen gebruikt, dit draagt bij aan de instand-houding van deze soorten.
De boomgaard wordt aan twee zijden omgeven door rijen moerascipressen en enkele andere boomsoorten.

De moestuin is oorspronkelijk aangelegd in de 18e-eeuw, waarvan nog de kenmerkende bakstenen muur zichtbaar is. Ook is er nog een stenen muur uit de 19e eeuw aanwezig. In diezelfde eeuw werd er een kas aangelegd, die na restauratie volop in gebruik is. De moestuin levert volop biologische groente, vruchten en bloemen.

Ecologische variatie

De hoogstamboomgaard, de moestuin, de weiden en de bebouwing hebben in samenhang een hoge ecologische waarde. De oude hoogstambomen herbergen verscheidene organismen: mossen, korstmossen, slaapplaatsen voor vleermuizen in kleine scheuren, nestelgelegenheid in de kroon en schuilplekken voor ongewervelden in allerlei spleten in de schors. Dieren vinden er een rijk en gevarieerd voedselaanbod. Je kunt hier onder andere vogels aantreffen zoals kerkuil, putter, torenvalk en ringmus. Op het afgevallen fruit in de boomgaard komen grote aantallen vlinders af.

Verder komen er op Sterkenburg in ieder geval vier vleermuissoorten voor: de watervleermuis, de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Daarnaast zijn ook egel, ross