Ontstaan2018-02-07T16:29:06+00:00

Ontstaan

Het landgoed Sterkenburg ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Kromme Rijn. Het landgoed is onderdeel van het Langbroekerweteringgebied, ten zuidoosten van Driebergen. Een klein deel van het gebied heeft zijn wortels in de voorlaatste ijstijd, die zo’n 150.000 jaar gelden plaatsvond. Maar het grootste deel is de afgelopen 10.000 jaar gevormd, onder invloed van de Kromme Rijn.
De ontstaansgeschiedenis weerspiegelt zich in de ondergrond en de waterhuishouding: van zand tot klei, van droog tot nat. Deze verschillen hadden grote invloed op de verkaveling van de percelen.