Ooievaar2018-02-07T16:08:50+00:00

De Ooievaar

Volgens de overlevering is de ooievaar een de heilige vogel, die zegen en geluk brengt. ‘’Hij haalt het met zijn snavel uit de vijver. Hij heeft contact met de wateren der schepping waaruit alle vruchtbaarheid voortkomt. Als een ooievaar over je huis vliegt komt er gauw een kind.’’ Ooievaars spreken tot de verbeelding. Ook bij Sterkenburg tref je de vogels regelmatig.

Opvallende vogel bij Sterkenburg

Wie kent hem niet: de ooievaar? Groot, opvallend, zwart-wit met rode steltpoten en een rode snavel en voorkomend in de nabijheid van de mens.
Met een vleugelspanwijdte van 150 tot 170 cm maakt de vogel fantastische glijvluchten op thermiek en dankt daaraan zijn bijnaam “zweefvlieger van het platteland”.
Ooievaars worden gemiddeld 13 jaar oud, maar er zijn dieren die de leeftijd van 30 jaar bereiken.
Midden jaren ’70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Maar dankzij een herintroductieprogramma van Vogelbescherming Nederland gaat het nu weer veel beter met de ooievaar. Er zijn vogels gefokt, die werden uitgezet in het wild. Intussen zijn er zoveel broedparen in Nederland, dat de vogel niet meer voorkomt op de Rode Lijst van beschermde vogelsoorten.

Nesten

Ooievaars nestelen vaak op menselijke bouwsels, hoog boven de grond. Op deze hoge plekken zijn de jongen veilig voor roofdieren en het is een geschikte uitkijkpost.
Ooievaars zijn monogaam en doorgaans hun leven lang trouw aan dezelfde partner. Een ooievaarspaar komt ieder jaar terug op hetzelfde nest.
Het paren gebeurt na de uitgebreide balts waarbij de ooievaars hun kop in de nek gooien en klepperen. Beide ouders broeden om beurten de eieren en voeden ook beide de jongen. De jongen zitten 55-60 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7-20 dagen gevoerd door de ouders.

Open landschappen

In het coulissenlandschap bij Sterkenburg komen regelmatig ooievaars voor. De open landschappen, met het vele water, de natuurgraslanden en de bossen vormen een goed ‘restaurant’ voor de ooievaar, met soorten zoals muizen, slakken, insecten en amfibieën op het menu. Wanneer een prooi is opgemerkt, wordt die met de lange en puntige snavel vastgegrepen en vervolgens in één keer opgeslokt. Vlakbij kasteel Sterkenburg is speciaal voor de ooievaars hoog op een paal een nestgelegenheid aangebracht. Maar eigenwijs als de vogels zijn, hebben ze ervoor gekozen hun eigen nest te bouwen, in een hoge eikenboom naast het kasteel. De Sterkenburgse vogels hebben het hier zo naar hun zin, dat ze in de winter niet naar verre oorden wegtrekken.

Karakteristiek is het ‘klepperen’ met de snavel als groet en bij het afweren van vreemde soortgenoten. Ooievaars kunnen verder geen geluid maken: ze zijn ‘stom’ omdat ze geen keelspieren hebben. Slechts jonge ooievaars kunnen simpele keelgeluiden als lokroep voortbrengen. Luister hieronder naar het geklepper van ooievaars:

Symbolisch dier

De ooievaar was en is een graag geziene gast. Hij kondigde het voorjaar aan, bracht geluk als kinderbrenger en staat symbool voor huwelijkstrouw om maar eens wat positieve eigenschappen te noemen. Het is kortom een vogel waar veel over valt te vertellen en het is een vogel waar veel mensen plezier aan beleven